Inici > Ús de la pàgina web

Condicions d'ús de la pàgina web

La utilització d'aquesta pàgina web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li demanem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir, utilitzar i/o descarregar els materials que conté impliquen que Vostè ha llegit i acceptat, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en representació de la què actuï, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d'ús
Aquesta pàgina web conté materials preparats per DISSENY, ESTUDI i MECANITZACIÓ, S.L. (en endavant DEM) amb finalitats únicament informatives. DEM es reserva el dret de corregir qualsevol error o omisió que hi pugui haver en la pàgina web. De la mateixa manera, DEM es reserva el dret de fer, sense avís previ, les modificacions de materials, productes o serveis que consideri oportunes, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que facilita com la forma en què aquests són presentats.

Els enllaços o links que conté aquesta pàgina poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els que DEM no exerceix cap tipus de control. DEM no respon ni dels continguts ni de l'estat dels esmentats llocs o pàgines web. L'accés als mateixos continguts des d'aquesta pàgina tampoc implica que DEM recomani o aprovi els seus continguts o que estigui associada amb, o autoritzada legalment per a utilitzar qualsevol marca, nom comercial, logotip, o símbol de copyright que es mostri en les esmentades pàgines, o que aquestes pàgines vinculades estiguin autoritzades per a utilitzar la marca, el nom comercial, el logotip o el símbol de copyright de DEM.

2.- Limitació de la responsabilitat 
Tota la informació (incloent-hi la facilitada a través de l'ús de qualsevol programa d'ordinador o ”software” ) i materials de què consta aquesta pàgina web es faciliten tal qual ( "as is" ), sense cap garantia, expressa o tàcita, en relació a la seva exactitud o fiabilitat.

DEM no respon de danys directes o indirectes o altra pèrdua que poguessin donar-se per l'ús o la incapacitat d'utilitzar el contingut, el material o funcions d'aquesta pàgina web o de qualsevol pàgina web vinculada.

DEM no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin provocar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquesta pàgina web. En conseqüència, DEM no respon dels danys i perjuicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

DEM no garanteix que el material contingut en aquesta pàgina web sigui apro-piat o disponible per al seu ús, ni es responsabilitza per l'accés a la mateixa pàgina web des de llocs on el seu contingut pogués ser considerat il·legal o estigués prohibit.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual
El contingut d'aquest lloc web i les seves pàgines estan protegits per drets d'autor i/o altres drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queden prohibides la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, la comunicació pública, la posta a disposició del públic i, en general, qualsevol forma d'explotació, de tot o de part dels continguts d'aquesta pàgina web, a no ser que hi hagi un consentiment previ per escrit i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de DEM dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, queda prohibit desglossar, desengalzar , fer enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre per qualsevol mitjà, traduir o fer obres derivades dels programes d'ordinador ( “software” ) necessaris per al funcionament, accés i/o utilització d'aquesta pàgina web i dels serveis que conté, ja siguin obra protegida de DEM o dels seus proveïdors.

De la mateixa manera, el nom de DEM i el logotip DEM (a no ser que s'estableixi el contrari) són marques de DEM. Queda prohibida la seva utilització sense el consentiment previ per escrit de DEM.

4.-Productes 
Tots els productes que s'esmenten en aquesta pàgina web estan subjectes a la discreció de DEM. L'usuari haurà de consultar a DEM per a obtenir la infor-mació completa sobre la posibilitat de servei de qualsevol producte en el que estigui interessat.