Inici > Política de privacitat

Política de privacitat

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), comuniquem als usuaris les dades de l'empresa propietària d'aquest web:

DISSENY, ESTUDI I MECANITZACIÓ, S.L., CIF B60447414
Domicili social: C/ Puigmal, s/n. (08272) Sant Fruitós de Bages
Correu electrònic: dem@dem-barcelona.com
Nom de domini (lloc web): http://www.dem-barcelona.com

Registre: 
DISSENY, ESTUDI i MECANITZACIÓ, S.L. figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 26805, Foli 0059, Secció General Full B-108745 Inscripció 1ª 


Copyright:
 
©2005 DISSENY, ESTUDI i MECANITZACIÓ, S.L. (DEM). 
Tots els drets reservats

 

Dades de caràcter personal / Política de privacitat

Generalment, DEM no registra dades de caràcter personal que permetin identificar un usuari mentre navega per llocs web; tanmateix, sí que registra dades comercials i de caràcter no personal quan sol·licita informació a través del formulari de contacte.
Aquestes dades s'emmagatzemen per fer la valoració i la proposta econòmica al sol·licitant d'informació. Aquesta informació està sotmesa a criteris de confidencialitat. En el supòsit que la recollida de dades pogués estar afectada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i per qualsevol altra normativa aplicable, se sotmetrà a les prevencions de la Llei i les normes complementàries. En qualsevol cas, els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d'una comunicació escrita a l'adreça C/ Puigmal, s/n, (08272) Sant Fruitós de Bages. A la seva sol·licitud hauran d’exposar el concret exercici del dret que volen exercir, acompanyar-la d'una fotocòpia del seu DNI/NIE o passaport i indicar la seva adreça a efectes de notificacions. A l'encapçalament de l'escrit s'indicarà clarament “Protecció de dades”. També es podran exercir aquests drets, si es compleixen els requisits exposats, enviant un correu electrònic a l'adreça dem@dem-barcelona.com. Al camp assumpte caldrà indicar “Protecció de dades”.

Si l'empresa envia notícies, promocions, ofertes, etc., ho farà de manera anònima, ja que les dades del correu electrònic no estan relacionades amb cap dada de caràcter personal, ni amb cap base de dades relacional. Si l'usuari es vol donar de baixa dels serveis de recepció d'informació esmentats haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça dem@dem-barcelona.com, indicant al camp assumpte "Baixa correu electrònic".

DEM mantindrà la total privacitat dels seus usuaris i de totes les seves dades i no donarà mai informació personal a terceres parts sense el consentiment exprés de l'usuari.

DEM, com a responsable del fitxer, garanteix que adopta les mesures de seguretat legalment exigides en matèria de protecció de dades, i també que mantindrà la confidencialitat sobre les dades personals que els usuaris li proporcionin.

Sota la denominació dem-barcelona.com hi ha el titular del negoci DISSENY, ESTUDI I MECANITZACIÓ, S.L., amb adreça al C/ Puigmal, s/n, (08272) Sant Fruitós de Bages.