Inici > Consumibles per a la soldadura > Porta-elèctrodes

Porta-elèctrodes per a la soldadura per resistència

Disposem de un centre dedicat exclusivament a la producció de porta-elèctrodes, on treballa personal amb un alt nivell de formació i experiència amb aquest tipus de peça. S’hi produeixen porta-elèctrodes rodons i porta-elèctrodes de xapa.

DEM realitza el doblegat en fred del material en barra per a la producció de porta-elèctrodes per la soldadura per resistència.

Porta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per puntsPorta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per puntsPorta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per puntsPorta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per puntsPorta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per puntsPorta-elèctrode de coure rodó per la soldadura per punts
  • Porta-elèctrodes rodons de coure
  • Porta-elèctrodes de xapa de coure
  • Porta-elèctrodes roscats
  • Porta-elèctrodes per a la soldadura per resistència sota plànol
  • Porta-elèctrodes doblegats en dos o tres dimensions
  • Diseny de porta-elèctrodes segons necessitat del client
  • Càlcul d'esforços FEA en porta-elèctrodes per a la soldadura per resistència