Inici > Empresa > Política

Política de DEM

DEM S.L. és una sòlida realitat, amb identitat pròpia, amb un passat i present que són el resultat de molta dedicació i esforç, i amb una creixent inquietud pel futur, per consolidar la seva situació, tan a curt com sobretot, a llarg termini, basant-se en la professionalitat de les persones i en l’eficàcia de la nostra organització. Una manera de fer negocis honesta, amb ètica, on les persones hi conten.

En aquest sentit hem de garantir la satisfacció i confiança dels nostres Clients, així com el nostre compromís amb la Millora Contínua. Volem propiciar un clima favorable per la innovació, el canvi, animen a tot el personal a proposar millores, i facilitem els mitjans per posar-les en pràctica.

D’altra banda, DEM S.L. també té en compte la preservació del Medi Ambient i  vol garantir-ne una millora del rendiment. Garantint el compliment legal a través de l’establiment de procediments i normes internes, utilitzant els mitjans més oportuns i econòmicament viables i aplicant actuacions de prevenció de la contaminació.

També optimitzem l'ús dels recursos naturals promovent l'estalvi d'aigua i de l'energia i la racionalització del consum de matèries primeres.

Per això DEM S.L. es compromet a mantenir el sistema de Gestió de la Qualitat segons el model de la normativa UNE-EN-ISO 9001, així com el sistema de Gestió Medi Ambiental segons UNE-EN-ISO 14001, per la Fabricació i Disseny d’Elèctrodes, Porta-elèctrodes, Braços, Màquines, i Útils Especials per la soldadura per resistència.

També entenem que només hi ha una manera de fer les coses: “la manera segura”, i per aquesta raó donem prioritat a la normativa en Prevenció de Riscos Laborals segons els drets i obligacions que tenen el treballadors i la pròpia empresa. No només ens comprometem a complir amb la legislació vigent, sinó que quan sigui possible, superarem les exigències d’aquesta.

Els següents són els valors de DEM, aquesta sèrie de conviccions profundes arrelades en la nostra cultura distingeixen a la nostra empresa, i a les persones que formem part d’ella:

 • Servei al client: Afrontem qualsevol repte per ajudar al nostre Client a superar una dificultat o satisfer una necessitat, per sobre de la rendibilitat directa aportada
 • Qualitat del producte: Els productes de DEM assoleixen alts nivells de qualitat basats en l’eficàcia dels processos de disseny, producció i control. Volem que el mercat hopercebi i ens reconegui per aquest fet
 • Respecte a les persones: Tots els col·laboradors, tant interns com els proveïdors, es senten abrigallats (còmodes) i tractats amb respecte. Els col·laboradors de DEM no senten la necessitat de buscar alternatives professionals
 • Empresa oberta: A DEM  no existeixen barreres d’accés a:
  • Informació sobre la marxa del negoci
  • Als directius per a comentar o proposar inquietuds, personals o professionals
 • Coneixement: Els col·laboradors de DEM augmenten contínuament les seves capacitats mitjançant plans continus de formació. A més, aquestes noves habilitats es difonen i comparteixen als seus col·laboradors i a altres nivells de l’empresa
 • Cerca de l’excel·lència: DEM orienta totes les seves actuacions a la cerca de la millora continua en prestacions del producte i en resultats

 

Què ens ajuda a aproximar-nos a aquests valors?:

 • L’honestedat, la comunicació, la empatia, i el treball en equip
 • L’autoexigència, l’autocontrol, i la passió per la feina ben feta
 • La curiositat, les ganes d’aprendre, i de voler compartir els coneixements

 

19 Abril de 2015, Gerència