Inici > Consumibles per a la soldadura > Altres conductors

Altres conductors de corrent de coure

Podem fabricar qualsevol conductor per al circuït de corrent de tota aplicació de soldadura per resistència com podrien ser els shunts, les trenes, conductors rígids, etc.

Tot i que a DEM estem especialitzats en soldadura per resistència, també es fabrica qualsevol tipus de conductor de coure per a molts altres sectors: com ara l’aeronàutic, el ferroviari, de energies renovables, l’elèctric i qualsevol sector que necessiti peces de coure.

Som especialistes en mecanitzar coure i a DEM estem preparats per afrontar la mecanització de qualsevol peça de coure que se’ns proposi,  per complicada que sigui.

Conductors de corrent de coureConductors de corrent de coureConductors de corrent de coureShunts per a la soldadura per resistència
  • Conductors de corrent flexibles o Shunts
  • Conductors de corrent rígids o embarrats
  • Conductors de corrent amb refrigeració interna o externa
  • Trenes per a la soldadura per resistència