Consumibles per a la soldadura per resistènciaEngineeringMaterial

Disseny i fabricació de maquinària especial

DISSENY I FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA ESPECIALITZADA

  1. Utillatges
  2. Maquinària especial
  3. Maquinària per a la soldadura
  4. Instal·lacions
Consumibles per a la soldadura per resistència

LÍDER EUROPEU EN LA PRODUCCIÓ DE CONSUMIBLES PER A LA SOLDADURA PER RESISTÈNCIA

1. Braços 4. Altres conductors
2. Porta-elèctrodes 5. Accessoris
3. Elèctrodes  
Material

STOCK CONTINU DE MATERIA PRIMA PER A LA SOLDADURA PER RESISTÈNCIA

  1. Aliatges de coure
  2. Aliatges d'alumini
  3. Magatzem